pirmdiena, 2011. gada 26. septembris

CPD-23 - Thing 10

Desmitā tēma ir par izglītības iespējām bibliotēkzinātnes jomā. 
Latvijā bibliotēkzinātnes var apgūt divās izglītības iestādes, kurās var iegūt augstāko akadēmisko vai augstāko profesionālo izglītību: Latvijas Kultūras koledža un Latvijas Universitāte.
Profesionālās pilnveides nolūkos bibliotēku darbiniekiem ir iespēja apmeklēt dažādus profesionālās tālākizglītības kursus.
Pašlaik arī studiju kursā Nozaru informācijas avoti uzzināju, ka tikai 1998. gadā Latvijas Zinātnes padomes Zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstā kā komunikācijas zinātnes apakšnozare tika iekļauta bibliotēkzinātne, savukārt informācijas zinātne joprojām nav oficiāli atzīta par zinātni, bet par to pašlaik notiek sarunas. 

Nav komentāru: