trešdiena, 2011. gada 2. novembris

CPD-23 - Thing 15

Šoreiz runa būs par konferencēm, semināriem, kongresiem - piedalīšanos un rīkošanu. Izlasīju lietas aprakstu, mēģināju atcerēties, kur esmu piedalījusies un ko rīkojusi. grūti pat visu tā atminēties pašlaik, bet centīšos šoreiz runāt tikai par profesionālo jomu, kas saistīta ar bibliotēkzinātni un informācijas pārvaldību. Pieredze šajā ziņā man ir maza, jo es vēl tikai studēju, bet tā kā šis jau ir otrais kurss, tad nu jau var veidot arī tādu kā atskaites punktus savā dalībā dažādos semināros vai projektos.
Piedalīšanās kā klausītājam- Esmu piedalījusies Latvijas bibliotekāru 10. kongresā, kura tēma bija "Brīva piekļuve zināšanām: pastāvīga progresa veicināšana". Tas man deva motivāciju rīkoties, pētīt bibliotēkzinātnes plašāk, turpināt studēt. 
Piedalīšanās kā dalībniekam- šeit varu minēt šo pašu CPD23 - šajā programmā pati esmu sevi pilnveidojusi, un ar uzdevumu palīdzību ieguvusi jaunas zināšanas gan par bibliotēkzinātnes jomu, gan par web 2.0 rīkiem, kas palīdz veidot vieglāku manu ikdienu.
Vēl kā dalībniece piedalījos divos LU veidotos semināros - "Efektīva laika plānošana" un "Karjeras prasmju plānošana". laika plānošanas seminārā pirmkārt apguvu dažus laika plānošanas paņēmienus, kas man ir noderējuši, bet reizēm šķiet, ka šīs zināšanas vajadzētu atjaunot, jo nu jau esmu šur tur nojukusi ar laika plānošanu. Otrkārt ieguvu paziņas, kuriem arī ir līdzīgas problēmas, sapratu, ka neesmu tāda viena.  Otrā seminārā par karjeras prasmju pilnveidi guvu pieredzi par karjeras veidiem, kā pareizāk sev noteikt kāda varētu būt mana joma, kurā veidot karjeru. 
Piedalīšanās kā runātājam - šajā sadaļā profesionālā ziņā nespēju iedomāties neko tādu, kur būtu uzstājusies. Bet neprofesionālā ziņā par tādu kā uzstāšanos varētu nosaukt Zinātniski pētnieciskā darba aizstāvēšanā, kad rakstīju darbu "Žesti un ķermeņa valoda Madonas pilsētas 1. vidusskolas jauniešu un pedagogu savstarpējā komunikācijā". Tā man bija sava veida pieredze uzstājoties, kas man ir palīdzējusi turpmākajās reizēs lasot prezentācijas lekcijās.
Rīkošana/Vadīšana- LU SZF Informācijas dienās piedalījos radošās darbnīcas veidošanā un daļēji arī vadīšanā. Mūsu tēma bija  “Informācijas pārvaldnieki – domā ārpus kastes”. veidojām uzdevumus tiem, kas vēl tikai domāja, vai uzsākt studijas šajā nozarē.
Secinājumi - Piedalīties ir patīkami, bet lai būtu kur piedalīties, nepieciešams arī rīkoties. Turklāt esmu vadījusi citus pasākumus, kas nav saistīti ar manu profesionālo darbību, bet arī tā ir bijusi laba pieredze.
Tālākie plāni- Es joprojām ceru, ka man izdosies piedalīties kādā no BOBCATSSS konferencēm, turpināt aktīvi darboties LBB JSS. Vēlētos arī lai sava kursa/bakalaura/maģistra(?) darbu ietvaros es spētu veiksmīgi izpētīt tēmas, kas mani interesē un ieinteresēt ar šiem darbiem citus.

Nav komentāru: