Hurray! Thesis is done!

Sens tik sens ir tas laiks, kad iestājos LU :) atceros, ka biju nobijusies no lielās pilsētas un studiju lietām. Bet 3 gadi ir pagājuši un nu varu uzgavilēt! (Uraaaa!) Baklaura darbs nodots un vieksmīgi aizstāvēts :) Tagad gaidam izlaidumu!
*
Its so long time since I started my studies in the University of Latvia. :) I remember how I was afraid of the big city and all study things. But 3 years are passed and now I can say hurray! Bachelor thesis is done. :) Waiting for graduation!

Komentāri