sestdiena, 2015. gada 31. janvāris

25 fakti par mani - 25 facts about me

Paldies Rasai, kur mani "ietagoja" savā rakstā. Līdz ar to es pārņemu stafeti un mēģinu izdomāt 25 faktus par sevi. Tas nemaz nebija viegli. Tā kā es īsti nezinu, ko es varētu ietagot, tad ja Tu lasi šo rakstu - esi laipni aicināta/s atstāt komentāru ar saitu uz savu rakstu ;)
Paldies!
Thank you to Rasa who tagged me in her post. So I respond to this and will try to think 25 facts about myself. It was not easy at all. I do not know anyone to tag, so if you read this post, please leave the link to your post in comments.
Thank you!
 1. Esmu bibliotekāre Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
 2. Esmu Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas vadītāja
 3. Man ir sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā.
 4. Manam blogam ir 8 gadi! Sāku blogot 2008. gada 30. augustā.
 5. Reiz pamatskolā uzsitu zilu aci skolas direktorei ar literatūras grāmatu. Pēc tam ilgi no viņas izvairījos, Ja skolotāja lasa - Atvainojiet, tas bija nejauši.
 6. Mēdzu būt diezgan neveikla un sasitos pret visiem iespējamajiem un neiespējamajiem stūriem, galdiem, skapjiem, plauktiem - visu.
 7. Man ir bijusi lauzta roka, pareizāk sakot, elkonis. Teicu, ka esmu neveikla?
 8. Esmu dzīvojusi 12 dzīvesvietās. Man patīk pārvākties, bet parasti atklājas, ka man ir ļoti daudz mantu...
 9. Man ļoti patīk gatavot un ēst. :)
 10. Esmu atkarīga no recepšu grāmatām. Dievinu pirkt, bet nekad neko no tām neizmantoju. 
 11. Tas pats ir ar Pinterest, esmu atkarīga, bet reāli kaut ko izgatavoju reti.
 12. Esmu reiz potējusies pret trakumsērgu, jo mani sakoda svešs kaķis, kad glābu no viņa savu papagaili.
 13. Ļoti gribu uz Teilores Sviftas koncertu, tas ir viens no maniem "Bucket list" punktiem.
 14. Man ir divi kaķi - Krītiņš un Kaķis. Kaķis dzīvo laukos pie vacmammas(jo pirms kāda laika vasarā viņam tur iepatikās un man bija žēl iesprostot viņu atpakaļ dzīvoklī) un Krītiņš dzīvo pie māsas, bet pašlaik uz operācijas laiku mitinās pie draugiem.
 15. Man nav autovadītāja tiesību un nekad neesmu stūrējusi mašīnu. Ak nav taisnība - vienreiz bērnībā stūrēju, sēžot klēpī tētim.
 16. Esmu no bloggeru ģimenes. - Mammas blogs, tēta blogs, māsas blogs.
 17. Man ir viena publikācija - The Need of Bibliotherepy for Children and Youngsters. (68.-72. lpp.)
 18. 13 gadus esmu mācījusies angļu valodu un 8 gadus krievu valodu. Esmu nedaudz mācījusies arī itāļu valodu pie privātskolotāja un vienu semestri universitātē un zviedru valodu, kad mācījos Zviedrijā.
 19. Mans pirmais lidojums bija kopā ar Margaritu uz Bobcatsss konferenci izvērtās īstā piedzīvojumā. Lidoju no Rīgas uz Stambulu un tad uz Ankaru, serviss un apkalpošana bija lieliska. Lidojām virs kalniem, skatījāmies zvaigznēs, dzērām vīnu un ēdām lašmaizītes, un tas viss ekonomiskajā klasē. Un piedzīvojums ar to vien nebeidzās. :D Bet tas jau ir cits stāsts.
 20. Bērnībā kolekcionēju dzēšgumijas, daudz.. ļoti daudz.. simtiem :) Droši vien kaut kur mājās vēl glabājas.
 21. Mana lietotākā aplikācija telefonā ir Instagram un Facebook.
 22. Manā Instagram profilā ir 479 bildes. No tām 109 ir ēdiens un 48 par/ap/iekš Gaismas pils un tieši 19 no tām ir redzama pati Gaismas pils.
 23. Dace saka, ka esmu profesionāla auklīte. Esmu auklējusi gan māsu, gan brālēnu, gan citus radu bērnus, gan arī mazo, nu jau lielo Matīsu :) Vēl kā au pair auklēju trīs jaukas meitenes Šveicē.
 24. Esmu atklājusi plusu dzīvošanai ar dzīvokļa biedriem - šad un tad var kaut ko aizņemties no cita ledusskapja plauktiņa. Atvainojos meitenes, bet es cenšos parasti nolikt arī vietā ;)
 25. Bērnībā viena no mīļākajām grupām bija BINGO. Lapas apakšā viens no skaņdarbiem :D
 1. I am librarian at the National Library of Latvia.
 2. I am the chair of Library Association of Latvia New Professionals Section
 3. I have a social science bachelors degree at library science and information.
 4. My blog is 8 years old. My first blog post was in August of 2008.
 5. Long time ago in primary school I accidentally hit a blue eye for director of the school with book. I am so sorry...
 6.  I am clumsy and I hit myself on all the corners, shelves, and in every place where it is or its not possible.
 7. I have had broken arm, well not arm - elbow. Did I mentioned that I am clumsy?
 8. I have lived in 12 places. I love to move, but I have too many stuff to pack.
 9. I love to cook and eat. :)
 10. I am addicted to cooking books, I love to buy them. But I need to confess I have never used them.
 11. It's the same as with cooking books, I am addicted to Pinterest, but mostly I do not mke anything from it.
 12. I have had vaccination against rabies, because a strange cat bite me while I was trying to save my parrot from him.
 13. I really want to go to Tailor Swift concert. Its in my Bcket list.
 14. I have two cats - Chalk and Cat. Cat lives with my grandmother (because a while ago, I visited her and I was not able to shut him back in flat) and Chalk lives with my sister, but while she has operation and Illizarov apparatus he lives with friend. 
 15. I don't have drivers licence and I have never drived a car. Oh no, I have once, I was in lap of my dad :D
 16. I am from blogger family - moms blogdads blogsisters blog.
 17. I have one publication- The Need of Bibliotherepy for Children and Youngsters. (68.-72.page)
 18. I have studied Engish for 13 years and Russian for 8 years. I have learned a little bit Italian with private teacher and half a year in university. And I learned a little bit of Swedish while I was in Sweden.
 19. My first flight was wonderful adverture. I was flying to Babcatsss conference with Margarita. Flight was to Istambul and then to Ankara. We flied over mountans, looked at the starts, drunk vine and ate salmon sandwiches - it was econom class. Well, our adveture didn't end just like that, but that's a different story. :D
 20. I had an eraser collection. I had a lot of them, more then hundred deffinetly. I think they still are somewhere at my moms house.
 21. The most used app in my phone is Instagram and Facebook.
 22. I have 479 pictures in my Instagram profile. 109 is with food and 48 is with/about or in the Castle of Light. 19 from 48 is with Caste of Light. 
 23. My friend Dace says that I am professional nanny. I have been nanny for my sister, cousin and other relatives and I was nanny to Matīss. I was an au pair to three little gilrs in Switzerland.
 24. I have discovered some plusses while living with flatmates. You can always borrow something from their shelf in the fridge. :) Sorry girls, but mostly I try put back. ;)
 25. When I was little one of my favorite bands was Bingo. Here will be one of their songs. I need to add that actualy this song is about making love and it's funny, that I did sing this song when I was 7 years old. 

Have a wonderful day! ;)